Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

I’m WatchingYou
Handeld onder de namen:

Natalja Fotografie
Bruidsfotograafnatalja.nl
Zeg Eens Cheese

Eigenaar contact

 Natalja Fotografie
Verloren Kostdijk 3
3238 LT Zwartewaal
0648969658
info@natalja.nl

Je privacy is voor mij erg belangrijk. Ik zal dan ook nooit je persoonsgegevens aan derde overdragen voor verkoop of commerciële doeleinde. Je gegevens worden alleen gebruikt om mijn dienstverlening aan jou zo goed en persoonlijk mogelijk te laten verlopen.  Ik verzamel Cookies en gebruikersgegevens. In de meeste gevallen is het verplicht deze gegevens te overleggen, zonder deze gegevens kun je geen gebruik maken van mijn diensten.

De gegevens worden door jezelf aan mij verstrekt, of indien je gebruik maakt van bijvoorbeeld Facebook kunnen een aantal gegevens automatisch worden verstrekt. Ook hier geef je zelf toestemming voor.

Natalja Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Natalja Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Natalja Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Natalja Fotografie volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

– Natalja Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bruidsfotograafnatalja.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Natalja Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van je bestelling.

We houden bepaalde termijnen aan, waarna we je gegevens verwijderen. Dit zijn ze:

 • Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Van de Belastingdienst moet ik mijne administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.
 • Wanneer je een contract aangaat met Natalja Fotografie voor het leveren van een dienst of product bewaar ik deze maximaal 15 jaar, daarna worden alleen de anonieme gegevens bewaard voor interne rapportages.
 • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 10 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Niet leuk, wel nodig.

Delen van persoonsgegevens met derden

Natalja Fotografie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Natalja Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

PostNL- voor bezorgen van de door jouw bestelde producten
Eventueel kunnen ook andere bezorgdiensten worden ingezet
Diverse leveranciers, zij verwerken de foto’s tot fotoproducten. Deze leverenacies ontvangen alleen de benodigde informatie zoals je foto’s en eventueel adres gegevens indien zij de bezorging regelen.
Grafityforms : voor het verwerken van de ingevulde contactformulieren
Google Analytics
Google Adwords
Facebook (Pixel)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Natalja Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bruidsfotograafnatalja.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Natalja Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Natalja Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bruidsfotograafnatalja.nl

Bruidsfotograafnatalja.nl maakt gebruik van cookies en andere technieken. Met deze technieken kan ik gegevens verzamelen over hoe je mijn website hebt bezoekt. Bijvoorbeeld met je mobiel, iPad of toch met je vaste computer.

Cookies herkennen bijvoorbeeld ook je webbrowser. Op het moment dat je terug keert op de website kunnen bepaalde gegevens alvast voor je worden geladen. Zo blijven gekozen producten in de winkelwagen staan, of kan de website op andere manieren inspelen op jouw voorkeuren. Ook krijg ik inzicht in het bezoekersgedrag op mijn website, zodat ik de gebruikservaring steeds weer kan optimaliseren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Natalja Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Natalja Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Google Analytics
Facebook Pixel
Grafity Forms

De gemaakte foto’s vallen ook onder persoonsgegevens. Daarom leg ik kort uit wat ik met jullie foto’s doen, welke leveranciers hierbij betrokken kunnen zijn en hoe ik jullie foto’s bewaar en beveilig:

Verwerking van de gemaakte foto’s

 • Foto’s worden intern door Natalja of een medewerker geselecteerd en bewerkt. In enkele gevallen worden de foto’s verzonden naar een derde partij voor een kleurcorrectie of andere bewerkingen.
 • Indien je een fotoproduct besteld, word de gekozen foto naar de leverancier gestuurd welke de foto verwerkt tot het product. In enkele gevallen worden ook je adresgegevens met deze partij gedeeld zodat het product rechtsstreeks naar je huis gezonden kan worden.
  Voor de verwerking van deze producten worden de foto’s niet langer bewaard door de derde partij dan voor het opleveren nodig is. Voor de lijst van leveranciers kun je contact met mij opnemen.

Publicatie

 • Natalja Fotografie  mag de gemaakte foto’s gebruiken voor commerciële doeleinde. Zoals het publiceren op een blog, social media, het insturen van foto’s naar fotowedstrijden en in on en offline portfoliomateriaal. Hiermee stem je in op het moment dat je een opdracht aangaat met Natalja Fotografie, Zeg Eens Cheese fotografie of bruidsfotograafnatalja.nl. Wil je niet dat de foto’s gebruikt worden dan dien je dit voor het aangaan van de opdracht per e-mail of schriftelijk te laten weten.
 • Foto’s mogen ook worden aangeleverd aan een derde partij indien dit nodig is voor het maken van reclame voor Natalja Fotografie, denk hierbij aan kranten, tijdschriften of blogs van diverse partijen.
 • De gemaakte foto’s mogen onbeperkt gebruikt worden voor reclame doeleinde
 • Je kunt aanvragen geen namen of plaatsen te gebruiken in de foto’s en begeleidende teksten.

Bewaartermijn

 • Afgekeurde fotobestanden worden maximaal 6 maanden bewaard, hierna worden deze foto’s definitief verwijderd
 • Goedgekeurde fotobestanden worden onbeperkt bewaard op een externe harde schijf, een tape en op een interne server
 • De goedgekeurde fotobestanden kunnen niet van buiten af worden ingezien of benaderd

Your Content Goes Here

Je hebt akkoord gegeven cookies te gebruiken wanneer je bruidsfotograafnatalja.nl bezoekt.

Cookieoverzicht

Hieronder vind je een overzicht van welke organisaties de cookies afkomstig zijn bij een bezoek aan deze website, Deze cookies kunnen worden geplaatst.

Functionele cookies

Microsoft

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Deze cookies worden gebruikt om verzoeken aan de server te verspreiden om de bereikbaarheid van de website te garanderen. Deze cookies worden na afloop van uw bezoek aan de website weer verwijderd.

Door wie geplaatst? Met wie gedeeld? Meer weten?
Microsoft We delen uw informatie niet met derden. https://www.microsoft.com/en-us/privacystatement/OnlineServices/

Analytische cookies

Google Analytics

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Met behulp van deze cookies zijn we in staat om te bekijken welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. De webstatistieken van dit gedrag gebruiken we bijvoorbeeld om te achterhalen welke zoekopdrachten geen resultaat opleveren, zodat we onze zoekresultaten kunnen verbeteren. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Door wie geplaatst? Meer weten?
Deze cookies worden door Natalja Fotografie geplaatst ten behoeve van het gebruik van Google Analytics http://www.google.com/policies/privacy/
Met wie gedeeld?
Uw gegevens worden in anonieme vorm gedeeld om met behulp van Google Analytics te analyseren. Natalja Fotografie heeft om deze reden een zogenaamde ‘Bewerkersovereenkomst’ gesloten met Google Analytics. Bij het delen van uw gegevens wordt een deel van uw IP-adres door ons achtergehouden voor uw privacy. Dit betekent dat uw gegevens niet naar u herleid kunnen worden en ook niet gebruikt worden door derden. De functie ‘Gegevens delen met Google Analytics’ is dan ook uitgezet.

Tracking cookies voor relevante inhoud

Google

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Met deze cookies kan worden bijgehouden welke producten u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties aanbieden op onze partnersites. Ook meten deze cookies de clicks naar onze websites, zodat advertentiecampagnes geoptimaliseerd kunnen worden. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Door wie geplaatst? Meer weten?
Google http://www.google.com/policies/privacy/
Met wie gedeeld?
Je gegevens worden anoniem gegeeld, omdat ik op diverse pagina’s een Google pixel heb geïmplementeerd, Het is voor mij niet mogelijk deze gegevens naar jou persoonlijk te herleiden. Als je wilt weten welke gegevens Google over je verwerkt dan kun je de privacy statement van google zelf raadplegen.

YouTube

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Met deze cookies kan worden bijgehouden welke producten u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties aanbieden op onze partnersites. Ook meten deze cookies de clicks naar onze websites, zodat advertentiecampagnes geoptimaliseerd kunnen worden. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Door wie geplaatst? Meer weten?
youtube.com http://www.google.com/policies/privacy/
Met wie gedeeld?
Je gegevens worden anoniem gegeeld, omdat ik op diverse pagina’s een Google pixel heb geïmplementeerd, Het is voor mij niet mogelijk deze gegevens naar jou persoonlijk te herleiden. Als je wilt weten welke gegevens Google over je verwerkt dan kun je de privacy statement van google zelf raadplegen.

Facebook

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Met deze cookies kan worden bijgehouden welke producten u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties aanbieden op onze partnersites. Ook meten deze cookies de clicks naar onze websites, zodat advertentiecampagnes geoptimaliseerd kunnen worden. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Door wie geplaatst? Meer weten?
facebook.com http://www.facebook.com/help/cookies
Met wie gedeeld?
Je gegevens worden anoniem gegeeld, omdat ik op diverse pagina’s een Facebook pixel heb geïmplementeerd, Het is voor mij niet mogelijk deze gegevens naar jou persoonlijk te herleiden. Als je wilt weten welke gegevens Google over je verwerkt dan kun je de privacy statement van google zelf raadplegen. Facebook is aan te merken als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Social media-buttons

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Als je een pagina, blog, foto of filmpje deelt via Facebook, Twitter, LinkedIn of GooglePlus dan kun je op een van de social media buttons klikken. Wanneer je hier op klikt wordt er een cookie geplaatst. Omdat de cookies door social media worden geplaatst, hebben wij geen controle op de inhoud van de cookies.

Door wie geplaatst?
LinkedIn en YouTube plaatsen een cookie als je de pagina opent waar de button of de video staat. De overige netwerken plaatsen pas een cookie op het moment dat je op de button klikt. Facebook bijvoorbeeld plaatst een cookie op het moment dat je op de knop ‘Vind ik leuk’ klikt, onder andere om te kijken of je al ingelogd bent. Omdat de cookies door de netwerken worden geplaatst, kan ik deze niet controleren. De bewaartermijn is een keuze van het sociale netwerk.
Met wie gedeeld?
Je gegevens worden anoniem gegeeld.  Het is voor mij niet mogelijk deze gegevens naar jou persoonlijk te herleiden. Als je wilt weten welke gegevens Google over je verwerkt dan kun je de privacy statement van google zelf raadplegen. Deze partijen zijn aan te merken als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.
Meer weten? http://www.facebook.com/help/cookies
http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://twitter.com/privacy

Om een gode service te leveren De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Applicatie (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt (“opt-out”), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Indien uitgebreidere beschermingsnormen van toepassing zijn, hebben Gebruikers ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Diensten kan verlenen en voor de volgende doeleinden: Analyses, Content-opmerkingen, Interactie met externe sociale netwerken en platforms en Interactie met live chatplatforms.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze doelen van verwerking en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de betreffende artikelen van dit document.